วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว  ชื่อ นายอำพล เเสงตา
                                                                        ชื่อเล่น มัช
                                                                   เอกการประถมศึกษา